U bent hier: Onderwijsbeleid

Welkom bij Onderwijsbeleid

Dienst Onderwijsbeleid 
en -kwaliteit

De Dienst Onderwijsbeleid en -kwaliteit bereidt het beleid inzake onderwijs en leren voor, ondersteunt de implementatie ervan en geeft hierbij advies en vorming.

  • Onderwijs en Kwaliteit
  • Datamanagement

Dienst Onderwijsprofessionalisering
en -ondersteuning

De Dienst Onderwijsprofessionalisering en -ondersteuning heeft tot doel de kwaliteit van het academisch onderwijs te bevorderen. De opdracht gaat enerzijds naar de vorming en ondersteuning van docenten, assistenten en onderwijsondersteuners en anderzijds naar de advisering en ondersteuning van faculteiten en opleidingen.

  • Advies en ondersteuning van hoger onderwijs en permanente vorming
  • Levenslang Leren, Permanente Vorming en Open Universiteit

Dienst Onderwijsprocessen
en -organisatie

De Dienst Onderwijsprocessen en -organisatie is verantwoordelijk voor de interne procesbegeleiding van de onderwijsadministratie en zorgt voor een kwaliteitsvolle studenten- en programma-administratie.

Ook mobiliteit en administratie rond beurzen voor inkomende buitenlandse studenten en uitgaande KU Leuven studenten worden door de dienst behartigd.

  • Programma-administratie
  • Studentenadministratie
  • Algemene Procesopvolging
  • International Admissions and Mobility

Cel Onderwijs

De Cel Onderwijs (CO) zal vertrekkende vanuit bestaande good practices en in nauwe samenwerking met de faculteiten het bestaande onderwijsconcept van de KU Leuven verder uitwerken en onderbouwen.

Leuvens Instituut voor Media en Leren

Het Leuvens Instituut voor Media en Leren (LIMEL) ondersteunt faculteiten, docenten en studenten in het efficiënt en effectief toepassen van onderwijstechnologie bij de ontwikkeling, de inrichting en het gebruik van een open, stimulerende leeromgeving in een multicampuscontext. Limel doet dit vanuit eigen academische expertise en met een focus op innovatie.